ไทยเฉย


1

เป็นกลุ่มที่เป็นแม่แบบให้กับไทยอดทน ไทยเฉยเป็นกลุ่มที่โกหกว่าเป็นกลาง ซึ่งไม่เป็นกลาง เอียงเข้าหาแดงด้วยซ้ำ

ไทยเฉยคือพวกที่ไม่เป็นกลาง ทำตัวลำเอียงแดง


เสนอนิยามใหม่

ไทยเฉย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง