นิยามที่ดีที่สุด
ไทย

[ไท]

(๑) น. ชื่อประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า

(๒) น. คน เช่น "ไทยบ้านนอก" ว่า คนบ้านนอก "ไทยใจแทตย์" ว่า คนใจยักษ์ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).

(๓) ว. ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ผัดไทย อาหารไทย.


"ไทยบ้านนอก" "ไทยใจแทตย์"

ไทย

กระหรี่แลนด์


ไทยรักพ่อหลวงคอรัปชั่น

ไทย

ประเทศแห่งหนึ่งที่เยาวชนไร้คุณภาพ


ประเทศไทย​ 3กีบ​ เยอะเชี่ยยยย!!!