นิยามที่ดีที่สุด
เทียน

โทรโข่งโดยธรรมชาติ


ดูเขาสิเทียนเกิ๊น