นิยามที่ดีที่สุด
เทยมนัส พรหมตุ๋ย

ร้ามตีค้าแป้งมันและเจ้าของซ่องเกย์แห่งประเทศกะลาแลนด์ในยุคของ จอมทหีใจตุ๊ด ประยุทธ์ จันทร์กะลา


เทยมนัส พรหมตุ๋ย เป็นนักวิจัยเคมีสูตรการทำแป้งมัน