นิยามที่ดีที่สุด
ไทยอดทน

ไทยอดทนเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นโดยวีรพัฒน์ ปริยวงศ์และโสภณ พรโชคชัย เป็นกลุ่มที่เชื่อฟังแต่เพจแดง และยังโม้ว่าเป็นกลาง ซึ่งความจริงแล้วไม่เป็นกลาง แต่ทำตัวเอียงเข้าหาแดง


ไทยอดทนคือกลุ่มที่หันหลังให้กับชินวัตรโกงชาติ