ทรก


1

เวลาคนอยากเล่นเลนกลางในเกมโมบ้า
แต่ลืมเปลี่ยนภาษาจากคำว่า mid จึงกลายเป็น
คำว่า "ทรก"

A: 1 Top
B: 2 Bot
C: 3 ทรก
C: *mid


เสนอนิยามใหม่

ทรก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง