นิยามที่ดีที่สุด
ทรก

เวลาคนอยากเล่นเลนกลางในเกมโมบ้า
แต่ลืมเปลี่ยนภาษาจากคำว่า mid จึงกลายเป็น
คำว่า "ทรก"


A: 1 Top
B: 2 Bot
C: 3 ทรก
C: *mid