นิยามที่ดีที่สุด
ทรงวิทย์ อ่านว่า ซง-วิด

ทรงวิทย์ อ่านว่า ซง-วิด
ชาย


ทรงวิทย์ อ่านว่า ซง-วิด