นิยามที่ดีที่สุด
เทิร์น

รักจริงๆ ไม่เจ้าชู้


บังเทิร์น ไม่ชอบกูเป็นปัญหาของมึง