ทรามาน


1

ทรมาน [ทอระมาน] ก. ทําให้ลําบาก, ทําทารุณ

ทรามานเจรงงง [By ฟิด ฟิ้ววว ○ รู้สึกป่วย]


เสนอนิยามใหม่

ทรามาน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง