นิยามที่ดีที่สุด
ทรามาน

ทรมาน [ทอระมาน] ก. ทําให้ลําบาก, ทําทารุณ


ทรามานเจรงงง [By ฟิด ฟิ้ววว ○ รู้สึกป่วย]