นิยามที่ดีที่สุด
ทุเรียนแป้ว

กินแห้ว อกหัก รักคุ๊ด ตุดเมิน โดนตุ๊ดตุ๋ย


ไม่มีตัวอย่าง :::::;