ทุเรียนแป้ว


2

กินแห้ว อกหัก รักคุ๊ด ตุดเมิน โดนตุ๊ดตุ๋ย

ไม่มีตัวอย่าง :::::;


เสนอนิยามใหม่

ทุเรียนแป้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง