นิยามที่ดีที่สุด
โทราเอะ

ตอเเหล หรือ ทอเเหร


อย่ามาโทราเอะค่ะอิดอก