โทราเอะ


1

ตอเเหล หรือ ทอเเหร

อย่ามาโทราเอะค่ะอิดอก


เสนอนิยามใหม่

โทราเอะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง