ทฤษฎีพลังงานกระโปกทางเลือก


9

(น.) (ศัพท์เทคนิค) ชื่อทฤษฎีว่าด้วยการคำนวณแรงกระทำที่เกิดในระหว่างกระโปกแกว่งจากจุดสูงสุดด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเสนอโดยดอกเตอร์อุนอุนในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์เพื่อนำพลังงานดังกล่าวมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง

การวิจัยทฤษฎีพลังงานกระโปกทางเลือกจะนำความสว่างไสวแห่งภูมิปัญญามาสู่มวลมนุษยชาติ


เสนอนิยามใหม่

ทฤษฎีพลังงานกระโปกทางเลือก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง