นิยามที่ดีที่สุด
โทรหาแม่ก่อน

ใครที่ถาม หรือชวนเราทำอะไร ชวนไปไหน แล้วคิดไม่ออก หรือตอบไม่ได้


a: ไปกินข่าวไหม
b: โทรหาแม่ก่อน
____________________

a: ไปเตะบอลไหม
b: โทรหาแม่ก่อน