เทเลพอต


2

เปนคำที่เด่นขึ้นมาเพราะสำลี ศรีคงไค

งงดิๆๆ


เสนอนิยามใหม่

เทเลพอต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง