เทย์เลอร์ สวิฟ


1

นางสวยและรวยมาก มีทุกอย่างยกเว้น "นม"

.


เสนอนิยามใหม่

เทย์เลอร์ สวิฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง