นิยามที่ดีที่สุด
เทย์เลอร์ สวิฟ

นางสวยและรวยมาก มีทุกอย่างยกเว้น "นม"


.