นิยามที่ดีที่สุด
นม

อวัยวะส่วนหนึ่งของมนุษย์ ถ่าเป็นผู้ชายจะมีลักษณะแบน ส่วน ผู้หญิงจะใหญ่และนิ่มกว่าผู้ชาย


ชาย l . . l หญิง ( . ) ( . )

นม

อวัยวะส่วนหนึ่งของคนทุกคน โดยผู้ชายจะมีนมแบนและไม่มีน้ำนม ส่วนของผู้หญิงนมจะใหญ่ ขาวและนิ่มกว่าผู้ชาย


เวลาเราเย็ดกันผู้ชายจะชอบเอามือไปจับและบีบนมผู้หญิงเพื่อให้เกิดความสนุกมากขึ้น

นม

ผู้หญิงส่ายได้ ผู้ชายกระดิกได้


เอาโรตีนมส่ายยยยยยยยยยยยยไข่เยอะๆ