นภัสสร


1

แสงจากท้องฟ้า

....


เสนอนิยามใหม่

นภัสสร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง