เนม


0

คนอ้วนที่สุดในโรงเรียนตัวใหญ่ยักษ์
มีสมองแต่ไม่ค่อยใช้
ไม่ค่อยเต็ม
ตัวนุ่มน่าถีบ
สลิดแรด

ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
โดนทับคือแบนอะ


เสนอนิยามใหม่

เนม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง