นิยามที่ดีที่สุด
เนม

คนอ้วนที่สุดในโรงเรียนตัวใหญ่ยักษ์
มีสมองแต่ไม่ค่อยใช้
ไม่ค่อยเต็ม
ตัวนุ่มน่าถีบ
สลิดแรด


ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
โดนทับคือแบนอะ