นัมจู


1

สามีรึภรรยาวะ

ของมักเน่ฮายอง


เสนอนิยามใหม่

นัมจู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง