นิยามที่ดีที่สุด
นุ่ม

คนที่ทุเรศศศศศศศศศศศศที่สุดในโลก


น่าเกลียดทุกอย่างไม่ว่า หน้าตา หุ่น หุ่นของนุ่มนั้น เหมือนไม้ไผ่

นุ่ม

คนที่ทุเรศศศศศศศที่สุดในโลก


รายงานฉบับนี้เป็นของวิชา การงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557