นุ่ม


1

คนที่ทุเรศศศศศศศที่สุดในโลก

รายงานฉบับนี้เป็นของวิชา การงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


1

คนที่ทุเรศศศศศศศศศศศศที่สุดในโลก

น่าเกลียดทุกอย่างไม่ว่า หน้าตา หุ่น หุ่นของนุ่มนั้น เหมือนไม้ไผ่


เสนอนิยามใหม่

นุ่ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง