นิยามที่ดีที่สุด
ทุยป๊ะ

เชื่องช้า


ท่ารำเธอช่างทุยป๊ะมากเลย