นิยามที่ดีที่สุด
แทยง

หล่อมากๆ หล่อจริงๆ หล่อสุดๆ หล่อแบบลืมโลก


แทยงเหรอ หล่อชิบหาย อยากได้!!!!!!!!!!
//ไม่ใช่ๆ

แทยง

อ่านว่า แท-ยง นะ ไม่ใช่ ทะ-แยง
55555555555555


ลี แทยง หล่อมาก

แทยง

เมียแจฮยอน


ฉันคือแทยง