เทมส์


0

หล่อมากๆ หล่อสาสๆ

เทมส์หล่อมาก


เสนอนิยามใหม่

เทมส์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง