นิยามที่ดีที่สุด
เทมส์

หล่อมากๆ หล่อสาสๆ


เทมส์หล่อมาก