นิยามที่ดีที่สุด
เทย

คำย่อจากคำว่า "กระเทย"


เทยคนนั้นสวยจุงเบยยย
คืนวันศุกร์มีรายการ เทยเที่ยวไทย