ทิมัย


3

ทำไม ทะไม ทำมัย ทะมัย ตอนนี้เชยแล้ว ผู้คนจึงนิยมหันมาใช้คำว่า ทิมัย [ทิ-มัย]
ซึ่งแปลว่า ทำไม นั่นเอง โดยใช้ในประโยคคำถาม

A : ทิมัย มิกิล ข้าวละแน๊?
B : ทิมัย ต้งมายุ่งกะเราดั้วอ้ะ?
A : กะด้ะ จิมะยุ่งแร้วแน๊
B : อือ ดี


เสนอนิยามใหม่

ทิมัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง