นิยามที่ดีที่สุด
เที้ย

ใช้ในกรณี ตกใจ


"เที้ยกูลืมส่งการบ้าน"