เที้ย


1

ใช้ในกรณี ตกใจ

"เที้ยกูลืมส่งการบ้าน"


เสนอนิยามใหม่

เที้ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง