นิยามที่ดีที่สุด
ทำไมเป็นได้แค่เพื่อน

เขาไม่เอามึง บอกฝันดีทุกคืนสุดท้ายได้แค่เพื่อน


ทำไมเป็นได้แค่เพื่อนมันก็ได้แค่นี้แหละ