นิยามที่ดีที่สุด
โทมิเอะ

ตัวละครหญิงที่อยู่ในมังงะ คลังสยอง ของอ.อิโต้ จุนจิ ที่มีความสามารถ เมื่ออวัยวะส่วนใดก็ตามออกมาจากร่างกายเธอ อวัยวะนั้นจะกลายเป็นเธออีกคน(คล้ายพลานาเรีย)ไม่ว่าจะเป็นเส้นผม เลือด หรืออะไรก็ตามที่มีDNA ของเธอ


โทมิเอะคล้ายแนนโน๊ะในเรื่องเด็กใหม่มาก หรือโทมิเอะ อาจจะเป็นต้นแบบของแนนโน๊ะก็ได้