แทริ


2

คู่เกย์กัน

เมะกับเมะคือสุดยอดเมะ


เสนอนิยามใหม่

แทริ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง