นิยามที่ดีที่สุด
โลย

มีความหมายแปลว่าเลย


คิดถึงจังโลยยยยยย = คิดถึงจังเลย
หิวจังโลยยยยยยย = หิวจังเลย