โลย


1

มีความหมายแปลว่าเลย

คิดถึงจังโลยยยยยย = คิดถึงจังเลย
หิวจังโลยยยยยยย = หิวจังเลย


เสนอนิยามใหม่

โลย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง