เลียไข่


24

เป็นคำเอาไว้ด่าพวกสาวกที่ออกมาเห็นด้วย ช่วยกันยกยอปอปั้นจนเกินเหตุ

กุเกลียดพวกเลียไข่วะสัด


เสนอนิยามใหม่

เลียไข่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง