นิยามที่ดีที่สุด
เลียไข่

เป็นคำเอาไว้ด่าพวกสาวกที่ออกมาเห็นด้วย ช่วยกันยกยอปอปั้นจนเกินเหตุ


กุเกลียดพวกเลียไข่วะสัด