นิยามที่ดีที่สุด
ละมะโลย

รักมากเลย


รักมากเลย
คนนี้ละมะโลย