ลีมึนโฮ


0

เป็นคนหล่ออีกคน 1 ของนักแสดงเกาหลีใต้ ชอบผลงานของเค้า คือ ซีรี่เรื่อง ซิตี้ฮันเตอร์

ลีมึนโฮ


เสนอนิยามใหม่

ลีมึนโฮ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง