ลิ่ม


1

ชื่อพ่อมึงไง!!!!

สัสลิ่ม


เสนอนิยามใหม่

ลิ่ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง