ลภัส


5

รองนายก #สมาคมนมเล็ก

ท่านรองนายก #สมาคมนมเล็ก


5

สายเต๊าะ

นอกจากเต๊าะเธอแล้ว เราก็ไม่เก่งอะไรอีกเลย


เสนอนิยามใหม่

ลภัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง