นิยามที่ดีที่สุด
ลภัส

สายเต๊าะ


นอกจากเต๊าะเธอแล้ว เราก็ไม่เก่งอะไรอีกเลย

ลภัส

รองนายก #สมาคมนมเล็ก


ท่านรองนายก #สมาคมนมเล็ก