ลามกจกเปรต


1

ลา-มะ-กะ-จัก-กะ-เป-รด

แปลว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ลามกจกเปรต


เสนอนิยามใหม่

ลามกจกเปรต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง