นิยามที่ดีที่สุด
ลมหายใจ

เพลงของพี่บอย โกสิยพงษ์


เธอคือลมหายใจเธอคือทุกอย่าง