ลมหายใจ


1

เพลงของพี่บอย โกสิยพงษ์

เธอคือลมหายใจเธอคือทุกอย่าง


เสนอนิยามใหม่

ลมหายใจ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง