นิยามที่ดีที่สุด
ลำใย

ลำคาญ


ยัยนี่เป็นคนรกมากๆ ชั้นรู้สึก"ลำใย"เธอเหลือเกิน