ลืมไปเลยว่าเคยมีคาบ


5

ใช้บอกครุเวลาเข้าห้องสาย

อาจารย์ที่ผมเข้าเรียนสายเพราะใช้บรีส ลืมไปเลยว่าเคยมีคาบ


เสนอนิยามใหม่

ลืมไปเลยว่าเคยมีคาบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง