ล้มฮุน


1

หล่อพ่อทุกสถาบัน หล่อที่สุดใน เห้ยเห่นโหล่วศรีธัญญา ล้มฮุนรักเด็กครับ เป็นคนติดอ่างบ้างบางเวล า มีกิ๊กเป็นร้อย อีกนิดจะสองร้อย รักทุกคนครัช

ล้มฮุนเป็นบุคคลที่หล่อที่สุดในปฐพี


เสนอนิยามใหม่

ล้มฮุน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง