เลย์เฉิน


8

พี่อิ้งชิงคนเนียน น้องจงแดคนมุ้งมิ้ง

เมื่อใดที่น้องจงแดเผลอ พี่อิ้ชิงจะคอยมาเต๊าะน้องตลอด
ถึงแม้น้องจงแดจะรู้ตัวแต่ก็ยอมให้พี่อี้เนียนต่อไป


เสนอนิยามใหม่

เลย์เฉิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง