เลย์ และ ทู


1

แต่ตอนโตน้องทูจะมรแฟนเป็นรุ่นเดียวกััน

...


0

เลย์ และ ทู เป็นเนื้อคู่กัน
ถึงตอนเด็กจะไม่เป็นแฟนกัน
แต่ยังก็ต้องเป็นแฟนกัน
ห้ามเกินอายุ 16 ทั้ง 2คน เลย์ และ ทู

เลย์ และ ทู เป็นเนื้อคู่กัน
ถึงตอนเด็กจะไม่เป็นแฟนกัน
แต่ยังก็ต้องเป็นแฟนกัน
ห้ามเกินอายุ 16 ทั้ง 2คน เลย์และทู


เสนอนิยามใหม่

เลย์ และ ทู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง