นิยามที่ดีที่สุด
เลย์ และ ทู

แต่ตอนโตน้องทูจะมรแฟนเป็นรุ่นเดียวกััน


...

เลย์ และ ทู

เลย์ และ ทู เป็นเนื้อคู่กัน
ถึงตอนเด็กจะไม่เป็นแฟนกัน
แต่ยังก็ต้องเป็นแฟนกัน
ห้ามเกินอายุ 16 ทั้ง 2คน เลย์ และ ทู


เลย์ และ ทู เป็นเนื้อคู่กัน
ถึงตอนเด็กจะไม่เป็นแฟนกัน
แต่ยังก็ต้องเป็นแฟนกัน
ห้ามเกินอายุ 16 ทั้ง 2คน เลย์และทู