ลูลู่


1

เหล่าชือที่ชอบกินชาเป็นกิจวัตร ขี้บ่น จู้จี้ น่ารำคาญ

เหล่อชือหนอนใบชา .


เสนอนิยามใหม่

ลูลู่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง