นิยามที่ดีที่สุด
ลล

ล้อเล่น


A:เราชอบแกอะ
B:เขินจัง
A:ป่าว เราลล