ลล


1

ล้อเล่น

A:เราชอบแกอะ
B:เขินจัง
A:ป่าว เราลล


เสนอนิยามใหม่

ลล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง