ลัลล้า


1

ผู้ชา่ยเจ้าชู้

A.. เธอนี่ ช่าง เป็นผู้ชาบ ลั้ลลา จริงๆ


เสนอนิยามใหม่

ลัลล้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง