นิยามที่ดีที่สุด
ลัลล้า

ผู้ชา่ยเจ้าชู้


A.. เธอนี่ ช่าง เป็นผู้ชาบ ลั้ลลา จริงๆ