ลาวกาว


0

คนลาวขายกาว

หนูสนิมหายกาว


เสนอนิยามใหม่

ลาวกาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง