นิยามที่ดีที่สุด
ลาวกาว

คนลาวขายกาว


หนูสนิมหายกาว