ล่วง


1

= ล้วง
[อาจบกพร่องเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ ในวิชาภาษาไทย ป.1]

ล่วงแบบนี้อยากล่วงจัง [By สมพงษ์ เหล่าเขตการณ์]


เสนอนิยามใหม่

ล่วง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง