นิยามที่ดีที่สุด
ลาวเบรกเกอร์

ผู้นอกเหนือกฎหมาย อาจจะเป็นคนลาวก้เป็นได้.....


ชอบมีวัยรุ่นเกรียนๆตั้งตนเป็นลาวเบรกเกอร์ ซึ่งก้ไม่ทราบว่ารุ่นยายทวดของมันเป็นคนลาวหรืออย่างไร เอวังก้ด้วยปนะการฉะนี้.....