ลาวเบรกเกอร์


1

ผู้นอกเหนือกฎหมาย อาจจะเป็นคนลาวก้เป็นได้.....

ชอบมีวัยรุ่นเกรียนๆตั้งตนเป็นลาวเบรกเกอร์ ซึ่งก้ไม่ทราบว่ารุ่นยายทวดของมันเป็นคนลาวหรืออย่างไร เอวังก้ด้วยปนะการฉะนี้.....


เสนอนิยามใหม่

ลาวเบรกเกอร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง