นิยามที่ดีที่สุด
ลิเวอร์พรุน

สุดยอดทีมรั้งท้ายซึ่งถูกยิงจนประตูทะลุ


ปล.ลิเวอร์พรุนเป็นแมงกระพรุนชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนเป็ด