ลิเวอร์พรุน


0

สุดยอดทีมรั้งท้ายซึ่งถูกยิงจนประตูทะลุ

ปล.ลิเวอร์พรุนเป็นแมงกระพรุนชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนเป็ด


เสนอนิยามใหม่

ลิเวอร์พรุน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง