นิยามที่ดีที่สุด
ลวน

= รวน 「= ไม่ตรง , โย้ , เซซวน , ไม่เป็นระเบียบ」
「อาจสับสนกับคำว่า ลวน ใน ลวนลาม ที่แปลว่า ล่วงเกิน หรือ ล่วงเกินในลักษณะไม่มีมารยาทขาดความสุภาพ」


"อิแกรน..‪#‎มึงโดนแดดแค่นี้มึงลวนหรอออ‬" 「Rattapong Nampri รู้สึกรำคาญ @ 16:05 4/6/2557」 「= อีแกรน (แกรน=ชื่อคน) มึงโดนแดดแค่นี้มึงรวนหรือ」